Απόψεις ειδικών

Οι καριέρες της προώθησης και του θεάματος είναι όχι μόνο οι πιο ανταμοιβώμενες, αλλά και από την άλλη πλευρά και οι πιο απαιτητικές.
Εμείς συμβάλουμε στον δρόμο που χρειάζεται να περπατήσει κανείς για να φτάσει στην κορυφή. Αναφέρουμε τι συνιστούν και προτείνουν οι «ειδικοί» ώστε να μπορείτε να έχετε πάντα επιτυχίες.
Σας παραθέτουμε ένα κείμενο με απόψεις ειδικών που έχει σταλεί, ως ενημέρωση στους μαθητές μας από τα κεντρικά μας γραφεία. Αφήνουμε τα κείμενα ως έχουν, χωρίς καμιά παρέμβαση. Πατήστε πάνω στο όνομα για να διαβάστε τι έχει πει ο καθένας τους.

“Every one is looking for the “It factor”. To “Have It” you really need to have the complete package. Training, Practice, having a Great Image, staying Healthy. Κnow your Industry and being able to constantly sell yourself is just the tip of it. Know your strengths and your week points. Know what skills you possess and how to use them. A good Self Improvement School can teach you all this.
Knowledge is power it doesn’t matter which industry you’re looking to break into – if you don’t do your homework, you’ll find most doors are shut.”

Tysha Savage

“ 90% of the showbiz is the “Business” part while the remaining 10% is the “Show” part. Do your homework as performers though John Robert Powers, Barbizan etc and competitions as M.A.A.I. , I.M.T.A, POP and the “show” can be very rewarding to your “Biz”.

Perren Page

“You are the product that is been “sold” or “bought” then “packaged” for used as in film, print, adv. Commercial or fashion magazine layout. There are several ingredients that make this happen : Training, Image, Connections, Networking, Marketability and Talent. I believe in the adage that “Image Is Everything”. Image does not have to mean gorgeous, but it does require that you project the look or style that could be marketed for particular project.

Susanne Von Schaack

 • Jean Paul Gaultier

  Designer has always veered away from the classic mold. On his runway in Paris, he uses tall, short, heavy and thin models as well as senior citizens. Gaultier’s interest is in interesting models rather then the obvious supermodel type. Change is the only constant in this business

 • Eva Matheson

  “To be successful in this business, he/she must really understand this part of industry. He/she must also have the ability to project well.
  To be in the league, a guy must have a lot of personality, a great smile, and perform with great confidence in front of the must critical acting directors and clients.
  Anorexia and bulimia can be deadly psychiatric conditions. Some young people have problems before they ever become models; afterwards, the predisposition to become anorexic or bulimic is exacerbated by the multitude of demands of a professional modeling career. All parents and new models must learn about the business. Education is the key to a safe, healthy, and happy career.”

 • Mohammad Ismail

  Modelling as well as designing they are highly competitive and demanding industry, and only those with talent, vision, determination and ambition can succeed.
  Fashion, can reshape and recreate not just a personal look, but even more significantly, their culture.
  I’m thrilled to be a part of such a competitive industry. Design is my passion whether it be a new line, production, or working with my sales team – all aspects of this field, intrique and inspire me.”

 • Jim Purdy

  “The best actor are well trained in All nine (9) areas, and can switch effortlessly from stage to firm to commercials.. Actors should never stop training, as competition is fierce. There is always another talent out there training harder and longer then you. Never underestimate them.”

 • Ashley Burns

  “Putting your best foot forward and making a name for yourself is vital in this business and it all starts with an introduction. Each new person you meet is a new hand to shake and a new set of eyes to connect with.
  With the introduction is to cement yourself in the memory of a person – or group of people – so they will involuntarily remember you. People always say that you never get a second chance at a first impression therefore. learn all about instructions and nail it the first time, every time.

 • Tanya Hutrchinson

  “To be successful learn to introduce people properly will ensure that you have the social confidence to do it and will make you a social success. If you lack in this please do go to charm school and learn this trade. Get familiar how, whom and when you introduce some one. And the more you practice the more you will understand that introduction is an art. “

 • Shailah Edmonds

  Every model should be able to speak, act, sing and be ready for every opportunity – and mishap – that comes along. Every one on this business should have a plan B at the ready in case anything happens to plan A. “

 • Angel Anthony – Mendez

  In today’s world of modeling, I would include charm, intelligence, beauty, poise, talent and a large dose of “je ne sais quoi” “It ‘s a bit of an enigma” A good runway model is unique, strong-minded and has a lot of courage”. Do you have it? Continue to follow your dreams and hone your craft and you will find that unique quality within yourself that separates you from the rest of the competition.”

 • Fred Abel

  A model figure, a celebrity needs to be more then gracious, well-bred, pretty face on the silver screen, and who could pass muster as positive, A-line, superstar role model. To ace our tough test and quality for recognition, a celebrity needed to rise to an even higher standard – a Pageantry standard of stardom. That means she also had to have:
  1. A current A-list career profile – A media record free of major embarrassment
  2. A link to the pageant, talent, and modeling industry. And most of all
  3. A strong, long – teem commitment to public service and philanthropy.

Η εκπαίδευσή μας είναι απαραίτητη για τον καθένα. Δεν έχει όριο ηλικίας γιατί όλοι θέλουμε τη γνώση για το ευ ζην. Επένδυσε στον εαυτό σου και γίνε ο/η επόμενος/η σταρ. Μαζί μας μπορείς να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Μη διστάζεις, επικοινώνησε τώρα.

Copyright  2017  LibyPowersAcademy  -  Powerd By Bisond - Lead your business to the next level